חברות

Radixact

מערכת Radixact® מספקת פתרון סגור מבחינת הטיפול, החל משלב תכנון ההקרנה, אחסון המידע וניהולו לאורך הטיפול וכן  המערכת מספקת את אחת משיטות הקרנה מובילות בעולם