חברות

TA-8V platelets

- מכשיר חצי אוטומטי להערכת תפקוד טסיות בשיטת LTA – Light Transmission Aggregometry.
- מדידת אגריגציית טסיות תחת גירוי של מתווכים שונים בריכוזים שונים.
- מכשיר אמין ובעל רגישות גבוהה.
- מחשב מוטבע במערכת.
- 8 ערוצי מדידה.