חברות

מיקרוסקופ אלקטרונים סורק Ultra High Resoltion

מקור אלקטרונים מסוג Cold Field Emission מאפשר להגיע לרזולוציה גבוהה במיוחד הודות לפיזור אנרגיה נמוך מאוד. טכנולוגיה חדשנית CFE מספקת רמה גבוהה של בהירות הקרן ויציבות בזמן העבודה המאפשר להגיע לאולטרה רזולוציה. המערכות מתאימות לאנליזה כימית, EELS ודיפרקציה.