מוצרים בולטים

STED Super-Resolution

מיקרוסקופ ברזולוצית-על המתגבר על מגבלת העקיפה של אור ומאפשר לחוקרים ללמוד מבנים תת-תאיים בפירוט רב יותר מהאפשרי עם מיקרוסקופ confocal

 

דף המוצר