חברות

STA Satellite Max

- מכשיר Fully automated המיועד למעבדות עם נפח עבודה קטן או למעבדות חירום.
- 20 עמדות לדגימות.
- 16 עמדות לראגנטים.
- 220 קיווטות על המכשיר.