חברות

STA-R Max2

- מכשיר Fully automated המיועד למעבדות עם נפח עבודה גבוה.
- בעל רכיב EPC Module – מזהה דגימות HIL (עבור בדיקות המתבצעות בשיטה האופטית. בדיקות שמבוצעות בשיטה המכנית (VBDS) לא זקוקות לזיהוי HIL, שכן השיטה המכנית לא רגישה להפרעות אלה), ובעל יכולת בדיקה של נפח הנוזל במבחנה.
- 215 עמדות לדגימות.
- 70 עמדות לראגנטים.
- 1000 קיווטות על המכשיר.
אפשרות חיבור לכל פלטפורמות האוטומטיזציה (TLA) הנפוצות.