מוצרים בולטים

כלים כירורגים HIQ+

כלים כירורגים מודולריים , במגוון רחב של תחומים , ביפולאריים , מונופולאריים , מחזיקי מחט , גרספרים , דיסקטורים , מספריים וכו'.
כלל הכלים הינם מודולריים , בעל איפיון בטיחות גבוה בעבודה עם אנרגיה חשמלית , אורגונומיים , ומותאמים לכל דיספלינה קיימת.