מוצרים בולטים

Guardrails - Safety Software

תוכנת ה-Guardrails Suite הינה פתרון בטיחותי מקיף הזמין היום בנקודת הטיפול.


התוכנה מיועדת למניעת שגיאות תרופתיות ושיפור הטיפול הכולל בחולה.


ניתן לעקוב ולמדוד ביצועי מערכת ולעמוד בתקני הבטיחות הלאומיים.