חברות

GH Plus Syringe Pump

מספק יתרונות באמצעות פונקציות טיפול מקיף.


המשאבה מציעה מגוון של תכונות המתאימות לטיפול תרופתי, דם ומוצריו.