חברות

ExactVu

פלטפורמת הפ- Ultra-ultrasound של ExactVu מספקת את הפתרון המעשי ביותר ככלי חדש עבור אורולוגים לביצוע ביופסיות ממוקדות בתוך זרימת עבודה אורולוגית סטנדרטית.

כלי עבור אורולוגים לבצע ביופסיות ממוקדות בתוך זרימת עבודה אורולוגית סטנדרטית