חברות

CELLEX® Photopheresis System

מערכת THERAKOS® CELLEX היא המערכת היחידה בעולם שמאושרת ומתוכננת באופן מלא למתן טיפול אוטולוגי של תאי מערכת החיסון באמצעות פוטופרזיס (ECP - Extracorporeal Photopheresis).


המערכת, היא מערכת סגורה, ומתוכננת כך שתאפשר הפעלה וליווי הטיפול כולו על ידי מפעיל יחיד תוך הפחתת הסיכון לזיהומים ותקלות במתן עירוי חוזר למטופל.


מערכת CELLEX גם מקצרת את זמן טיפול הפוטופרזיס מ-3 שעות ויותר ל-1.5 שעות.

 

דף המוצר