חברות

STA Compact Max 3

- מכשיר fully automated המיועד למעבדות עם נפח עבודה בינוני.
- בעל רכיב EPC Module – מזהה דגימות HIL (עבור בדיקות המתבצעות בשיטה האופטית. בדיקות שמבוצעות בשיטה המכנית (VBDS) לא זקוקות לזיהוי HIL, שכן השיטה המכנית לא רגישה להפרעות אלה), ובעל יכולת בדיקה של נפח הנוזל במבחנה.
- 96 עמדות לדגימות.
- 45 עמדות לראגנטים.
- 1000 קיווטות על המכשיר.